Giardina

Download Center

Giardina TV-Spot 2017

Logo Neutral


Giardina Logo
Logo neutral
eps | gif | jpg

  Giardina Logo
Logo neutral negative
eps

Logo with year


Logo Giardina EN
Logo with year
eps | gif | jpg

  Logo Giardina EN
Logo with year negative
eps

Logo with date and place


Logo Giardina EN
Logo with date and place
eps | gif | jpg

  Logo Giardina EN
Logo with date and place negative
eps